Prezentacja Systemu Deliberacyjno-Decyzyjnego

ARCHIWUM MENU
MENU

Administracja - OPIS

Panel "AD" - administracji będzie służył wypełnianiu danymi szkieletu systemu.
Te dane to:
- nazwa organizacji, jej adresy, kontakty,
- wprowadzenie uczestników systemu i ich statusy,
- parametry specyficzne wymagane dla funkcjonowania systemu,
- nazwy tematów, działów, ...
- terminy.
- szablony raportów.

Domyślnie administratorem będzie osoba pełniąca w organizacji funkcję referenta lub sekretarza. Organizacja może wyznaczyć też inną osobę do przeprowadzania bieżącej aktualizacji danych

Nie będzie to administrator w popularnym rozumieniu administracji informatycznej. Nie będzie miał wpływu na sposób działania systemu, uruchamianie wstrzymanie jakiejkolwiek funkcji.
Wprowadzane dane przez administratora będa dotyczyły tylko specyfiki i wymogów statutowych organizacji.
Czyli - rola administracyjna w dosłownym tego słowa znaczeniu - wprowadzanie danych istotnych dla rodzaju działalności, szczegółow osobowych uczestników, podstawowych parametrów dla funkcjonowania systemu i pobieranie raportów systemu.
WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art