Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

MENU Priorytet Decyzyjny Archiwum Realizacja
MENU

Deliberacja Kwestii - OPIS

Deliberacja Kwestii rozpoczyna się z chwilą jej wprowadzenia do systemu przez dowolnego użytkownika systemu a kończy się w ustalonym terminie wydaniem werdyktu, wyboru jednej z opcji jej rozwiązania lub rezygnacją z deliberacji, co równa się skierowaniu do Archiwum (AR).

Po zakończeniu deliberacji system generuje protokół decyzji, która jest uważana za wiążącą dla organizacji a Kwestia przechodzi w tryb zgodny z tą decyzją.

Tryb realizacji określa uchwała wygenerowana przez system w oparciu o protokół decyzji. Uchwała powinna być przypisana dla jej pilotowania Zespołowi Zadaniowemu, lub gdy takiego nie ma - powołanie Zespołu Zadaniowego, w którego skład powinien wchodzić wnioskodawca Kwestii.

Kwestia nadal podlega procedurom systemowym, które okresowo monitorują jej "życie" na etapie realizacji (RE); (RR). Gdy ustalone w parametrach funkcje nie sa realizowane, następuje alert systemowy, że Kwestia nie spełnia zadania, dla którego została wyprocedowana. Wówczas albo Zespół Zadaniowy zajmie się dalszą realizacją albo wróci ona do trybu deliberacji i wtedy ogół uczestników zadecyduje czy Kwestię należy uznać za nietrafioną (AR) albo wartą udoskonalenia (DK).
WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art
<BGSOUND src="voice/dk.wav">