Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

MENU Priorytet decyzyjny Archiwum Realizacja
MENU

Głosowanie - OPIS

Głosowanie będzie końcowym odcinkiem procesu deliberacji Kwestii. Funkcję realizowaną obecnie przez głosowanie zarządzane na krótki czas (najczęściej doba), w systemie zastąpi nadawanie priorytetu.

Oczywiście - będzie wytyczony czas na głosowanie a uczestnicy głosowania będą informowani o jego rozpoczęciu i dacie oraz godzinie zakończenia.

Różnica wobec dotychczasowej praktyki będzie polegała na tym, że nie będzie stracony czas, od wprowadzenia Kwestii poprzez deliberację do rozpoczęcia głosowania. Rozciągnięcie głosowania na cały ten okres, którego długość również będzie deliberowana gdyż Kwestie będą o różnym poziomie skomplikowania (wstępnie 1 tydzień) zapewni szerszy udział uczestników i swobodę udziału.

Uczestnik systemu będzie mógł jedynie nadać priorytet danej Kwestii i ten fakt spowoduje, że:
1. Przyczyni się do awansowania Kwestii w randze spraw,
2. System odnotuje jego udział w deliberacji.
3. System odnotuje jego udział w głosowaniu (nadanie priorytetu to GŁOS i to w systemie preferencyjnym)
WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art
<BGSOUND src="voice/gl.wav">