System Deliberacyjno Decyzyjny - Priorytet Decyzyjny

Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

MENU Warunek wstrzymania Głosowanie Archiwum
MENU

Priorytet Decyzyjny - OPIS

Uczestnik systemu może każdej Kwestii nadać priorytet (punktację od -5 do 5). Uczyni to jednym kliknięciem. W ten sposób nada Kwestii rangę w systemie.

Nadanie priorytetu spełni dwie funkcje:
1. Umożliwi (lub nie) kwalifikację Kwestii do zaistnienia jako istotną dla podjęcia wiążącej decyzji. Podobnie jak obecnie wymagana jest jakaś ilość osób dla wsparcia wniosku. Wymagany poziom tego progu będzie definiowany w panelu administracyjnym zgodnie z zapisami statutowymi.
2. Spełni funkcję realizowaną obecnie przez głosowanie zarządzane na krótki czas (najczęściej doba). W systemie również będzie wytyczony czas od wprowadzenia Kwestii poprzez deliberację do zakończenia decyzją. Rozciągnięcie głosowania na cały ten okres, którego długość również będzie deliberowana gdyż Kwestie będą o różnym poziomie skomplikowania (wstępnie 1 tydzień). Czas ten można będzie skracać lub wydłużać.
WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art
<BGSOUND src="voice/p