Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

MENU
POWRÓT

Raporty Realizacyjne - OPIS

Zespół Zadaniowy przydzielony do realizacji ustaleń Kwestii będzie zobowiązany do składania cyklicznych raportów.

Brak raportu spowoduje automatyczny alert w systemie i przeniesie Kwestię w tryb kontrolny. Poza tym - w każdej chwili można będzie wejść do Realizacji (RE) i sprawdzić stan rozwoju w realizacji Kwestii.

Kwestie nie realizowane i nie uzyskujące akceptacji dla kontynuacji, będą przenoszone do archiwum a Zespoły Zadaniowe rozwiązywane.
WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art