Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

MENU Administracja Deliberacja Kwestii Głosowanie Archiwum Postanowienie dygresyjne
MENU

Wykaz Kwestii - OPIS

Każda Kwestia (pytanie, wniosek, pomysł, ... cokolwiek, co każdy zarejestrowany w systemie uczestnik może wpisać do procedowania przez wszystkich) jest prezentowana w systemie w jednym wierszu (podobnie jak wiersze w Excell'u).
Wykazem Kwestii jest lista tych kwestii - wierszy, której poszczególne pola będą interaktywne.
Kliknięcie w pozycję w wierszu będzie skutkowało przeniesieniem użytkownika do tej funkcji.
Każda Kwestia będzie żyła w systemie w nieskończoność (ostatecznie w archiwum) i będzie miała na różnych etapach swojego "życia" różne statusy.

Status Kwestii będzie adekwatny do priorytetu jaki będzie posiadała. Priorytet będzie nadawany przez każdego uczestnika systemu w dowolnym czasie procesu przewidzianego na deliberację. Uczestnik nawet bez zabierania głosu w dyskusji - poprzez nadanie priorytetu - wyrazi swoje zdanie a jednocześnie zagłosuje na Kwestię lub jej opcję.

Uczestnik będzie mógł zabierać głos w dyskusji, gdzie wyrazi swoje zdanie i tym sposobem będzie lobbował za danym rozwiązaniem. Jednocześnie wzmocni swoją preferencję danej Kwesti lub jej wybranej opcji.

Suma priorytetów uczestników określi rangę Kwestii predystynującą ją do zaistnienia jako istotnej dla życia organizacji a także ostatecznie przesądzi o woli uczestników w przedmiocie jej wyboru (lub jednej z jej opcji).
<BGSOUND src="voice/wk.wav">

WESPRZYJ!

MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art