Prezentacja Systemu Deliberacyjno-Decyzyjnego

System, dla eksploatacji będzie wykonany jako rozwiązanie niekomercyjne i otwarte programistycznie. Ktoś jednak musi go stworzyć.

APEL

Zwracamy się do Ciebie o ewentualne zadeklarowanie współfinansowania w kwocie, jaka wyda Ci się rozsądna.

Dołącz do fundatorów!


E-mail:
Imię Nazwisko:
Deklarowana kwota:
                                                              


Po otrzymaniu tej deklaracji skontaktujemy się z Tobą.
Przeprowadziliśmy Konkurs na realizację Systemu.
BARDZO WAŻNE: Po jego zbudowaniu, będzie to system otwarty i niekomercyjny,
do zastosowania przez jakąkolwiek grupę ludzi / organizację zorientowaną pro-demokratycznie.

Prezentacja SDD znajduje się tutaj


Zaprojektowaliśmy System dla zbiorowego podejmowania decyzji.
Pozwoli on procedować "Kwestie" zgłaszane do wdrożenia. Każdy członek społeczności / organizacji
będzie mógł zabrać głos w dyskusji i ocenić wniesioną kwestię w punktach preferencyjnych od -5 do +5.
W ten sposób uzyskamy zbiorczą wolę na tak lub nie, a dodatkowo - siłę tej woli.
Koszt projektu szacujemy wstępnie na 15000 zł (5 tys. zaliczki już zostało zaangażowane, jeszcze 10 tys. po 2.000 / msc...).

Zapraszamy Cię na stronę projektu Systemu Deliberacyjno-Decyzyjnego. Mamy nadzieję, że zainteresuje Cię
to wyjątkowe rozwiązanie. Wyjątkowe, choć nieco techniczne. Chcemy zmienić praktykę panoszącej się partiokracji
na prawdziwą demokrację bezpośrednią. Zdemokratyzować obecną fasadową demokrację na każdym poziomie
- najpierw lokalnych grup i stowarzyszeń, potem większych zbiorowości. Obecne rozwiązania są za mało wydolne,
aby sprostać wymogom dynamiki naszych czasów. Zbyt zbiurokratyzowane i zbyt "pionowe" w swej strukturze.
Najpierw na własnym przykładzie wykażemy, że da się lepiej!PS.
Podziel się tą informacją z potencjalnymi sympatykami tego rozwiązania.


__________________________________

Zespół Zadaniowy do spraw E-Votingu (na FB)
Demokracja Bezpośrednia
__________________________________
<BGSOUND src="apel.wav">

Debeściak © 2014/2015 ⌘ MP Art