Prezentacja Systemu Deliberacyjno Decyzyjnego

Część opisowa

Instrukcja poruszania sie po prezentacji:
Do objaśnienia poszczególnych paneli systemu możesz przechodzić poprzez menu, lub okrągłe, szare węzły, oznaczone inicjałami.

Głosowanie ARCHIWUM

Wykaz głównych paneli:MENU
Debeściak © 2014 ⌘ MP Art